dimecres, 14 d’abril de 2010

EL MÓN DELS DIBUIXOS ANIMATS.

DPEA - Les TAC a l'educació artística a primària. Visual i plàstica

COM FUNCIONA EL MOVIMENT?

COM FER ANIMACIÓ?

CURS: COM FER VIDEO AMB L´ORDINADOR


Animació : LA CARA


Es tractarà de fer un petit film d’animació, amb un ritme i unes seqüències i dissenyar-ne després el cartell anunciador.

Curs: Primer d´educació primària.

1.Cercar el tema. Es pot realitzar el film en relació amb el tema que es treballa a classe: LA CARA.

2.Elaborar un petit guió.Els nens proposen que a partir d´un cercle es vagin afegint les diferents parts de la cara: els ulls, el nas, les orelles, el cabell i la boca. També s´ha dissenyar el primer i últim dibuix amb el titol i autors respectivament..

3.Decidir quin tipus d’imatges hi sortiran: dibuixades a les que es van afegint diferents elements. Cada grup de quatre nens pot pintar amb rotuladors dos dels dibuixos.

4.Fotografiar els diferents fotogrames que conformaran el film.Un representant de cada grup farà les fotografies.

5.Pensar el títol que està relacionat amb el tema: La cara.

6.Dissenyar el cartell anunciador (està en la pàgina següent):

imatge que hi anirà (fotografiada o dibuixada).Es poden escollir entre les que s´han creat anteriorment.

tipus de lletra més adient per expressar el tema